فصل نامه علمی-ترویجی ایمنی زیستی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس با فصل نامه علمی-ترویجی ایمنی زیستی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تماس با دبیرخانه مجله
لطفا هرگونه درخواست خود را از طریق ایمیل و یا صفحه کاربری خود ارسال کنید، مطمئن باشید پاسخ خود را سریعتر از تماس تلفنی دریافت خواهید کرد.
 شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۲
شماره همراه: ۰۹۱۲۲۱۹۱۷۸۷
تلفکس ۰۲۱۴۴۷۸۷۴۳۱ 
آدرس پست الکترونیک j.biosafety.sgmail.com
نشانی مطلب در وبگاه فصل نامه علمی-ترویجی ایمنی زیستی:
http://journalofbiosafety.ir/find.php?item=1.57.13.fa
برگشت به اصل مطلب