فصل نامه علمی ایمنی زیستی- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه الکترونیک فصل نامه علمی ایمنی زیستی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

در راستای توسعه خدمات الکترونیک انجمن ایمنی زیستی ایران، پایگاه الکترونیک فصل نامه علمی ایمنی زیستی راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی این پایگاه تسریع اطلاع‌رسانی اخبار فصل نامه، سهولت ارسال و تسریع داوری مقالات بوده است .

نشانی مطلب در وبگاه فصل نامه علمی ایمنی زیستی:
http://journalofbiosafety.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب